Sök

Vikten av läsning för barn. Skapa en bra läsmiljö för familjen i hemmet Datum och tid: 15 augusti kl. 16:00, 29 augusti kl. 16:00, 12 september kl. 16:00, 29 september kl. 16:00, 10 oktober kl. 16:00, 24 oktober kl. 16:00.

Målet med Vikten av läsning för barn är att:

  • Hjälpa föräldrar att skapa en bra läsmiljö i hemmet
  • Barnen kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen genom högläsning
  • Att utveckla barnens fantasi, talspråk,ordförråd, och berättande
  • Att utveckla barns förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text

Mötestider (kl.16)

15 augusti
29 augusti
12 september
29 september
10 oktober
24 oktober

Logga in