Sök

Under våren 2020 har mellanstadieklasser i kommunen givits möjligheten att skriva ner sina berättelser och minnen. Dessa ska det sedan bli böcker av.

Mellanstadiet berättar har genomförts genom att biblioteket har kommit ut till klasserna och haft en uppstartande workshop i skrivande. Eleverna har sedan arbetat vidare med sina berättelser på egen hand i sina klasser.

Tanken var att varje klass skulle få sina berättelser upptryckta i bokform och den stora releasefesten skulle gå av stapeln den 25 april på Våryran i Tingsryd.

Tyvärr kom Covid-19 i vägen för planerna. Men vi hoppas att många ändå hinner lämna in sina berättelser i vår och att vi kan ha releasefest i varje klass i stället.

Om fler restriktioner vad det gäller Covid-19 kommer, finns det möjlighet att skjuta på arbetat med berättelserna till hösten i stället.

Berätta din historia - Mellanstadiet berättar