Den kommunala energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med frågor om energieffektivisering
och förnybar energi. Exempel på frågor som energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med:

• Val av värmesystem
• Tilläggsisolering och fönsterbyte
• Information om solceller
• Elbilar och laddstolpar
• Miljöbilar och biobränslen
• Elavtal

Under hösten finns det möjligheter för invånarna i Tingsryds kommunen att ta del av energi- och klimatrådgivning vid tre tillfällen på folkbiblioteket i Tingsryd.

• 6 oktober
• 10 november
• 1 december

Energirådgivaren kommer att befinna sig på biblioteket mellan kl 10.00 – 18.00.

Välkomna!

Logga in

Öppet idag