Datorer och Internet

Behöver du en dator för internet, studier eller informationssökning? Vi har datorer med ordbehandling och tillgång till internet som du kan använda gratis.

Egen dator?

Har du med dig en egen dator/mobil/surfplatta kan du använda vårt trådlösa nätverk. Gratis. 

Skriva ut, kopiera, skanna

På biblioteket kan du skriva ut, kopiera, skanna och faxa.

Skriva ut

När du använder våra datorer kan du även skriva ut. Utskriften hämtar och betalar du i informationsdisken.

Kopiera/skanna

Du kan kopiera i olika pappersstorlekar och i färg (Ryds- och Tingsryds bibliotek). Du kan även skanna dokument till e-post eller USB-minne (Tingsryds bibliotek).

 

Språk