Sök

Berätta din historia i film. Snart finns en greenscreen på biblioteket och då kommer vi bjuda in till workshops om hur du kan skapa en egen film och berätta om ett minne, eller någon speciell händelse.

Planerade tillfällen är under vintern 2020/2021.

Berätta din historia - Berätta i film