Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Arena tillgänglighetsredogörelse

Du kan läsa Tingsryds biblioteks tillgänglighetsredogörelse här: Arena tillgänglighetsredogörelse

Sök

Språk