Låneregler

Med bibliotekskort på biblioteken i Tingsryd kan du låna, läsa, lyssna och reservera media. Du kan boka datorer, använda trådlöst nätverk och söka i våra databaser både hemifrån och i biblioteket.

Avtal för tillgång till bibliotekens tjänster

Du är välkommen att använda bibliotekens alla tjänster. Nedan följer det regelverk kring tjänsterna som du i och med införskaffande av lånekort godkänt att följa. Biblioteksreglerna kan komma att ändras under kortets giltighetstid.

Det här behöver du känna till:

 • Du är skyldig att informera dig om aktuella biblioteksregler och avgifter.
 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling som du får mot uppvisande av godkänd fotolegitimation.
 • Förlorat kort ska spärras omgående.
 • Du är ansvarig för alla lån och tjänster ditt kort används till.
 • Vårdnadshavare är ansvarig för alla lån och tjänster som barnets kort används till.
 • Du ansvarar själv för att dina lån registreras och avregistreras.
 • Det är din skyldighet att informera dig om återlämningsdatum.
 • Det som inte återlämnas och det som blir skadat är du skyldig att ersätta.
 • Du förbinder dig att inte skada bibliotekens medier, e-tjänster och/eller utbud i övrigt.
 • För användande av bibliotekens datorer och Tingsryd kommuns nätverk gäller särskilda regler.
 • Bibliotekens digitala utbud är för ditt personliga och icke-kommersiella bruk.
 • Du förbinder dig att inte missbruka bibliotekens tjänster så att det strider mot gällande lagstiftning.

Sök

Språk